Jak dostać pożyczkę dzięki programom unijnym

przez | 13 lipca 2022

Jakim sposobem ubiegać się o subwencję z UE?

Założenie oraz prowadzenie biznesu w krajowej gospodarce oraz polskich realiach nie należy do najłatwiejszych. Karkołomna biurokracja oraz rozległy system podatkowy nie upraszczają przedsiębiorcom pracy. Polacy mają szansę i możliwości korzystania z przeróżnych programów, jakie Unia tworzy dla obywateli, to właśnie dzięki przystąpieniu do UE. Rozwój gospodarki pojedynczych państw przez dofinansowania i pomoc materialną gwarantuje biznesmenom ubieganie się o finanse na prowadzenie biznesu. Nie jest to jednak bezproblemowa procedura, ponieważ proces ubiegania się o dofinansowanie też ma swoje regulacje. W poniższym artykule przedstawimy krok po kroku, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, żeby ubiegać się o dofinansowanie unijne. Zademonstrujemy również parę innych możliwych opcji, jakie pomogą Państwu w uporaniu się z biurokracją oraz ustawami prawnymi. Obalimy także powszechnie panujące mity – np. że, aby dostać dofinansowanie unijne, wypada być zgłoszonym w urzędzie pracy, jako bez zatrudnienia.

Start przedsiębiorstwa z dotacją – ponadprogramowe pieniądze z UE

Wielu początkujących biznesmenów, którzy chcą rozwinąć swój biznes oraz uzyskać pieniądze z unii decyduje się na wynajęcie doradcy, jaki pomaga przejść przez cały proces ubiegania się. Taka figura na pewno będzie pomocna, bo w teorii powinna być wyszkolona z zakresu działalności UE i pomoże przygotować wnioski oraz projekty dokumentów. Zorientowanie się, czy programy prowadzone przez UE są zgodne z charakterem naszej idealnej działalności to pierwszy krok, jaki powinniśmy wykonać, by pozyskać dotację unijną dla firm. Nabór wniosków o dotację w większości wypadków odbywa się w formie powszechnego ogłoszenia, o zaproszenie do składania wniosków, a charakter prowadzonej działalności ma obowiązek być zgodny z interesami UE. Samo napisanie takiego wniosku wydaje się być trudną i rozległą procedurą. Przede wszystkim wypada wiedzieć, że przedsiębiorca musi mieć ułożony stosowny biznesplan, w jakim planuje wszystkie wydatki, jakich dokona, by rozwinąć swoją markę oraz jakie to będzie miało skutki.

Krok po kroku – składanie wniosku i ubieganie się o wniosek

Zawarte we wniosku wydatki powinny odzwierciedlać możliwe potrzeby przedsiębiorcy, bowiem wtedy ma on większe szanse na przyznanie dofinansowania. Po wypełnieniu wniosku, wybraniu godziwego programu i wypełnieniu koniecznych dokumentów, wypada słusznie złożyć i przekazać wszystkie zgromadzone materiały – również w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Przedstawiciele UE mają około 3 miesięcy na weryfikację dokumentów i przekazanie odpowiedzi zwrotnej. Gdy dokumenty zostaną zaakceptowane, zostaje wyłącznie podpisać umowę z instytucją, jaka to dofinansowanie przyznaje. W większości wypadków wypłacenie dotacji ma formę refundacji już poniesionych kosztów, w następstwie tego potrzebne jest złożenie dobrych faktur oraz dokumentów dodatkowych. Warto pamiętać również, że trzymanie się postulatów zawartych w umowie to nieodzowność, bo w innym wypadku, środki mogą nie zostać wypłacone.

Własna korporacja z dotacją unijną – jakim sposobem wystartować?

W teorii dofinansowania unijne są dedykowane każdemu obywatelowi UE, jaki pragnie rozwijać gospodarkę swojego państwa oraz przystąpić do prowadzenia działalności. Co poniektóre grupy społeczne mają większe realne szanse na pozyskanie takiego dofinansowania aniżeli inne, co widać w praktyce. Warto wiedzieć też, iż dofinansowanie nie zawsze łączy się z przekazaniem pieniędzy na rozwój biznesu.

Dotacja ma okazję posiadać formę refundacji, pożyczki lub też gwarancji, a suma takiego wynagrodzenia jest precyzyjnie określona w umowie i nie zawsze wynosi tyle, ile zostało pokazane na wniosku. Do programów, na jakie Unia Europejska z rozkoszą przyznaje dofinansowania, należą: rozwój regionalny i obszarów miejskich, integracja społeczna, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, badania naukowe oraz innowacje, rybołówstwo, gospodarka morska, polityka morska. Specyficzną cechą dotacji unijnych jest ich wielkość i różnorodność, co potęguje szansę ich możliwego uzyskania.