Jak wykorzystać dotacje unijne

przez | 26 sierpnia 2022

Fundraising w Unii Europejskiej: Jak wykorzystać dotacje, aby rozpocząć działalność non-profit

Organizacje non-profit są wyjątkowe i stawiają przed sobą różne wyzwania, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy. Podczas gdy przedsiębiorstwa nastawione na zysk mogą sprzedawać akcje swojej firmy inwestorom i wykorzystywać ten kapitał do inwestowania w rozwój, organizacje non-profit nie mogą oferować akcji jako części swojej strategii pozyskiwania funduszy. Oznacza to, że większość organizacji musi znaleźć inne sposoby pozyskiwania funduszy. Organizacje pozarządowe wybierają dotacje zamiast inwestycji, ponieważ wiążą się one z mniejszym ryzykiem, a darczyńcy otrzymują coś w zamian (np. uznanie lub korzyści podatkowe). W tym artykule dowiesz się, jak organizacje non-profit wykorzystują dotacje jako alternatywne źródło finansowania, zrozumiesz różne rodzaje dotacji dla organizacji non-profit, zbadasz, dlaczego i jak organizacje non-profit wykorzystują finansowanie z dotacji jako źródło kapitału, a także odkryjesz, co sprawia, że kwalifikujesz się do finansowania z dotacji jako założyciel lub członek zarządu nowej organizacji non-profit lub organizacji charytatywnej.

Subsydia dla firm

Subsydia to formy finansowania rządowego udzielane firmom jako sposób na promowanie pewnych gałęzi przemysłu lub usług. Subsydia mogą być finansowaniem federalnym lub miejskim, lub finansowaniem z określonej branży, takiej jak paliwa kopalne lub rolnictwo. Dotacje mogą być skomplikowane i mogą mieć specyficzne wymagania lub skupiać się na określonym rodzaju biznesu lub przemysłu. Ponieważ są one regulowane przez konkretne zasady i przepisy, powinieneś zbadać dotacje w swojej okolicy, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

Kredyt dla firm

Kredyt to pożyczka, która pozwala firmom pożyczyć pieniądze teraz i spłacić je z odsetkami w późniejszym terminie. W świecie biznesu, kredyt jest istotną częścią tego, jak firmy i organizacje pozyskują kapitał na projekty. Dwa główne rodzaje kredytów dla firm to kredyt handlowy i kredyt dla firm. Kredyt handlowy to taki, w którym dostawca udziela klientowi kredytu na określony czas. Na przykład, firma może udzielić 30-dniowego kredytu hurtownikowi, który następnie udziela kredytu sprzedawcom detalicznym. W tym przypadku hurtownik może udzielić klientowi kredytu na 30 dni, a następnie wystawiać mu kwartalne rachunki do czasu spłaty zadłużenia. Kredyt korporacyjny ma miejsce, gdy firma emituje obligacje dla inwestorów, którzy otrzymują zwrot z inwestycji w określonym czasie w przyszłości.

Dotacje na rozwój biznesu

Jedną z najbardziej popularnych form dotacji na rozwój biznesu są dotacje na rozpoczęcie działalności. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są udzielane, aby pomóc

przedsiębiorstwom w rozpoczęciu działalności. W zależności od programu dotacyjnego, pieniądze z dotacji na rozpoczęcie działalności mogą być wykorzystane na różne wydatki biznesowe, takie jak zakup sprzętu, renowacje, wynagrodzenia pracowników, marketing lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Pieniądze na dotacje mogą pochodzić od agencji rządowych, takich jak rządy stanowe lub miejskie, lub od organizacji prywatnych, takich jak fundacje lub organizacje charytatywne. Jeśli jesteś organizacją non-profit, możesz również kwalifikować się do dotacji biznesowych. Dotacje te są często przyznawane, aby pomóc organizacjom non-profit rozszerzyć swoje usługi lub dokonać ulepszeń w ich organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.